Posts

Showing posts from November 3, 2018

Produk Asuransi Syariah Sun Life Fasilitasi Penyaluran Wakaf Pasti, Kini, dan Nanti

Image
Sebagai muslim, tentu dengan sebaik mungkin kita akan melaksanakan perintah dan ibadah yang telah diwajibkan atau pun disunahkan. Ibadah yang diwajibkan tentu kita semua telah memahaminya. Untuk menambah pahala, maka selain melaksanakan ibadah wajib, kita akan berlomba-lomba untuk menunaikan amalan ibadah yang disunahkan. Salah satu amalan ibadah sunah adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu sendiri adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Sedekah jariah termasuk dalam tiga amalan istimewa sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis Riwayat Muslim: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh.”
Salah satu contoh sedekah jariah adalah berwakaf. Wakaf berarti menyedekahkan harta dengan menahan bentuk pokok dan menjadikannya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diwariskan. Contoh amalan wakaf a…

Cara Mudah Memiliki Domain Sendiri (Mengubah blogspot.com menjadi .com/.id/.net/lain-lain)

Image